Necessitem un canvi de model de gestió dels serveis

remunicipalizacion-1Es van complir, el passat dia 24 de maig, els dos anys de la  arribada de Podem a l’Ajuntament, mitjançant l’agrupació d’electors SiqueEsPot/SíSePuede,  i del nostre treball des de l’oposició, exercida de manera crítica, responsable i constructiva, treballant per un nou model de municipalisme, en benefici sempre de la ciutadania de Sant Joan Despí .

En l’últim ple municipal el nostre grup va presentar una moció demanant que s’eliminés la disposició addicional 27, dels pressupostos generals de l’Estat, que anava directament en contra dels drets dels treballadors i treballadores i de l’autonomia local, i clarament en conra dels processos de remunicipalització de la gestió del serveis. aquesta moció es va rebutjar amb el vot en contra del PSC.

Era aquesta una disposició que podia significar, fins i tot, la derogació de l’Art. 44 de l’Estatut dels Treballadors per a tot el sector públic. Pràcticament la totalitat dels Ajuntaments del nostre voltant ha votat a favor d’aquesta moció per unanimitat, i fins i tot la FMC mostrava el seu rebuig a aquesta disposició. La pressió exercida ha permès modificar el redactat final introduint alguna millora. Malauradament el nostre Ajuntament no ha estat entre els que han exercit aquesta pressió.

La nova redacció incorpora  a l’apartat dos, l’obligació que el personal incorporat no computi a l’efecte de taxa de reposició, cosa que si ocorria en la primera redacció. D’aquesta manera  es donen un seguit d’interpretacions que podrien obrir la porta a incorporacions de treballadors i treballadores. Això significa que el processos de remunicipalització serien possibles.

ahora-remunicipalizacion-ya-loquesomos

Considerar, com és el cas del nostre, que un Ajuntament s’ha de gestionar com una empresa, porta a aquest tipus d’incoherències.

Aquest model de gestió de tipus empresarial, amb una clara tendència a l’externalització dels serveis, és fàcil d’aplicar, però suposa una clara pèrdua de beneficis socials, fent prevaler sobre ells, els beneficis econòmics.

Com dèiem el mes passat tenim ara l’oportunitat d’aconseguir millorar els dèficits existents en el nostre municipi en l’atenció a la gent gran, amb la creació d’un centre de dia. Que no sigui competència municipal no ha de suposar un fre per a aconseguir-ho.

No podem continuar instal·lats en la centralitat de les competències. Hem de explorar els límits i trobar noves vies. Aquest és el nostre model.