Plans municipals. Pla d’habitatge

Sempre és una bona notícia la construcció d’habitatges i ho és perquè l’habitatge és un dels principals problemes que es donen a les nostres ciutats. El passat dia 3 d’octubre es va presentar l’anomenat Pla Municipal d’Habitatge 2018-2020 de Sant Joan Despí. Però no és un Pla d’habitatge.

I no ho és perquè el que es va presentar van ser les previsions de construcció d’habitatges en el nostre municipi d’aquí al 2020, és a dir les promocions, municipals o privades, a realitzar en aquest període.

La Diputació de Barcelona defineix un Pla d’Habitatge com «el document tècnic que té per objecte definir la política local d’habitatge», per a un període de sis anys. Per realitzar-lo s’ha de partir de l’anàlisi de la situació del territori i les condicions del mateix, socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització …., I s’han de definir objectius i estratègies concretes.

No cal anar molt lluny per veure que Sant Feliu, per exemple, compta amb un pla local d’Habitatge 2017-2022 que reuneix totes aquestes característiques. És un Pla emmarcat en un Pla de Rescat social que té cinc potes, Alimentació, Habitatge, Educació, Treball i Autonomia Personal. Un pla necessari perquè la crisi a la qual ens hem enfrontat en els últims anys pot no ser ja tan intensa, però els seus efectes perduren. El risc de pobresa i d’exclusió perduren.

Nosaltres apostem pels plans perquè creiem, que ben treballats, aporten ordre i sentit a les polítiques públiques i permeten revisar i modificar actuacions per tal de millorar-les. No creiem que siguin només mers documents necessaris per obtenir subvencions. Per treballar seriosament sempre es podrà comptar amb nosaltres.