Participació i Pressupostos.

En el Ple del mes de gener es va aprovar per unanimitat la moció que vam presentar des del Grup Municipal Podem per uns Pressupostos Participatius. En el Pla d’Inversions dels Pressupostos de 2020 es preveu una partida de 200.000,00 euros consignada com: Urbanització barris. Projectes participatius.


La participació permet a la ciutadania no ser, simplement, observadora dels esdeveniments i decisions que afecten el seu municipi, i convertir-se en protagonista activa del que passa a la seva ciutat, buscant entre tots els veïns i veïnes solucions que s’ajustin a les seves necessitats reals.


Des de Podem sempre hem considerat de gran importància la participació de la ciutadania en les qüestions que els afecten. Per això propugnem els pressupostos participatius. Creiem que és una bona manera de que els veïns i veïnes del nostre municipi a intervinguin en els assumptes que els pertanyen com a ciutadans.


Confiem que des de l’Ajuntament s’estableixin tots els mecanismes possibles per facilitar la participació ciutadana. Que es faci publicitat adequada de les activitats i que es faci amb el temps suficient.


Esperem que les entitats veïnals, la resta d’entitats i la ciutadania de Sant Joan Despí, en el seu conjunt, valorin la importància d’aquests processos participatius municipals com una cosa pròpia. L’Ajuntament és l’administració més propera a la ciutadania, i per tant, a la qual es poden fer arribar de forma més directa les seves propostes.


Des Podem Sant Joan Despí treballarem per informar i ajudar a tots els ciutadans i ciutadanes que vulguin implicar-se des dels pressupostos participatius en el desenvolupament de la nostra ciutat. Una ciutat, Sant Joan Despí per als seus veïns i veïnes.

Rafael Roldán
Regidor Podemos SJD