QUIN FUTUR VOLEM?

Iniciem aquest 2021 amb males notícies sanitàries i amb males perspectives per a l’economia. Després de l’experiència de l’any anterior ja hauríem de ser conscients que cada un de nosaltres, individualment i col·lectivament pot contribuir per millorar la situació sanitària, però que en la millora de les condicions econòmiques el factor fonamental seran les polítiques que es desenvolupin des dels governs i les institucions.

S’ha complert ja un any de govern de coalició, del què Podemos forma part. La nostra influència en les mesures adoptades és més que evident, sobretot si les comparem amb la gestió d’altres governs en altres períodes.

L’Ingrés Mínim Vital, Garantir els subministraments essencials, la Paralització dels desnonaments, la Pujada del SMI a 950 €, el Sistema d’ERTE per protegir l’ocupació, les Ajudes a les i els autònoms, el Pla de contingència contra la violència de gènere, la Reducció de les taxes universitàries o l’augment de la quantia de les beques, entre d’altres, són mesures implantades que augmenten la protecció social.

Amb una renda mitjana anual per persona de 11.680 € i amb un risc de pobresa i/o exclusió social que arriba al 25,3% de la població, segons dades del 2019, no es fa gens difícil pensar que moltes persones necessitaran protecció social. Poden ser persones del nostre entorn familiar o social, o potser nosaltres mateixos.

Els que creiem fermament que sense aquest tipus de polítiques no hi ha futur, seguim treballant, per a desenvolupar-les. Quan cadascun de nosaltres reflexioni, des de la nostra responsabilitat, amb l’objectiu d’incidir en qui volem que gestioni els nostres recursos en els pròxims anys, sobre quin futur volem per als nostres fills i filles, els nostres grans o per a nosaltres mateixos, ho hauríem de tenir en compte, i votar a un partit que com Podemos no només parla. Treballem cada dia per que tothom pugui tenir una vida digna.

Rafael Roldán. Regidor Podemos SJD

¿QUÉ FUTURO QUEREMOS?

Iniciamos este 2021 con malas noticias sanitarias y con malas perspectivas para la economía. Después de la experiencia del año anterior ya deberíamos ser conscientes de que cada uno de nosotros, individualmente y colectivamente puede contribuir para mejorar la situación sanitaria, pero que en la mejora de las condiciones económicas, el factor fundamental, serán las políticas que se desarrollen desde los gobiernos y las instituciones.

Se ha cumplido ya un año de gobierno de coalición, del que Podemos forma parte. Nuestra influencia en las medidas adoptadas es más que evidente, sobre todo si las comparamos con la gestión de otros gobiernos en otros periodos.

El Ingreso Mínimo Vital, Garantizar los suministros esenciales, la Paralización de los desahucios, la Subida del SMI a 950 €, el Sistema de ERTE para proteger el empleo, las Ayudas a las y los autónomos, el Plan de contingencia contra la violencia de género, la Reducción de las tasas universitarias o el aumento de la cuantía de las becas, entre otras, son medidas que aumentan la protección social.

Con una renta media anual por persona de 11.680 € y con un riesgo de pobreza y / o exclusión social que alcanza el 25,3% de la población, según datos del 2019, no se hace nada difícil pensar que muchas personas necesitarán protección social. Pueden ser personas de nuestro entorno familiar o social, o quizás nosotros mismos.

Los que creemos firmemente que sin este tipo de políticas no hay futuro, seguimos trabajando, para desarrollarlas. Cuando cada uno de nosotros reflexione, desde nuestra responsabilidad, con el objetivo de incidir en quien queremos que gestione nuestros recursos en los próximos años, sobre qué futuro queremos para nuestros hijos e hijas, nuestros mayores o para nosotros mismos, lo deberíamos tener en cuenta, y votar a un partido que como Podemos no sólo habla. Trabajamos cada día para que todos y todas podamos tener una vida digna.

Rafael Roldán
Regidor Podemos SJD