Pressupostos socials.

Després de mesos enfrontant-nos a la pandèmia provocada pel COVID-19, ens trobem de nou en un moment crític, que ha fet saltar totes les alarmes. A més estem comprovant com la crisi sanitària suposa també una crisi econòmica i social que s’agreujarà en el temps. És obligació del nostre Ajuntament no només treballar per al dia a dia, sinó fer-ho també pensant en les polítiques de futur.


Vivim en un país amb una taxa de risc de pobresa o exclusió social d’un 25,3% en el 2019, és a dir abans de l’COVID-19. Amb la desprotecció dels treballadors després de dues reformes laborals, i uns serveis socials, sanitaris i educatius disminuïts i afeblits després de les retallades a què van ser sotmesos.


D’aquesta crisi només sortirem mitjançant un nou model que des de l’àmbit públic sigui capaç de protegir els drets socials: sanitat, habitatge, educació, ocupació digna. Capaç de reforçar el sistema de cures, de transformar el teixit industrial diversificant el teixit productiu, d’afrontar la transició ecològica. També s’ha de fer des de l’àmbit municipal.


Més enllà de grans projectes urbanístics que vénen donats per les circumstàncies, el govern municipal hauria de treballar en buscar solucions que s’ajustin a la realitat de l’accés a l’habitatge dels nostres veïns i veïnes, o en centrar esforços, ara més que mai, en serveis socials i no en el sistema “públic-privat” d’esports. Portem anys dient-ho. O en la correcta i eficaç utilització del romanent o dels ajuts extraordinaris que puguin arribar.


Entrem a la recta final de l’elaboració i aprovació dels pressupostos municipals per a 2021. Confiem que l’equip de govern, que defensa des d’altres àmbits i institucions la necessitat d’aquest nou model, l’apliqui també per a Sant Joan Despí.

Rafael Roldán
Regidor Podemos SJD